Условия

<< назад

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

        - определяне на вида и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон „Купи”, обозначен срещу съответна стока;

        - преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката.

        - заявката за покупка на стока от SPORTSHOES.BG се счита за извършена след натискане на бутона "Поръчай”.

        - при посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за SPORTSHOES.BG не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на заявката
 
Заявката за покупка се приема от SPORTSHOES.BG чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Цени
 
Всички цени във SPORTSHOES.BG са в български левове, с включен ДДС.
Указаните в SPORTSHOES.BG цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .

Доставка
 
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 1 работен ден. В случаите когато стоката не е получена след изтичането на максималният предвиден срок за достава, клиентът е длъжен да информира служителите на SPORTSHOES.BG в срок от 5 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите когато няма подаден сигнал от Клиента, SPORTSHOES.BG не носи отговорност за недоставени стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Право на отказ
 
 Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
       - доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
       - при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
       - цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
 

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ можете да изтеглите от тук

Страница на Комисия за Защита на Потребителите

Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС)
 

Най-продавани

виж всички